9.2.1 Kecerunan Garis Selari


9.2.1 Garis Selari

(A) Kecerunan Garis Selari
1.   Dua garis adalah selari jika kecerunannya adalah sama.
Jika PQ // RS,
maka mPQ = mRS2.   Jika dua garis lurus mempunyai kecerunan yang sama, maka pasangan garis lurus tersebut adalah selari.
Jika mAB = mCD
maka AB // CDContoh 1:
Tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut adalah selari atau tidak.
(a)  2y – 4x = 6
= 2x 5
(b)  2y = 3x 4
3y = 2x + 12

Penyelesaian:
(a)
2y – 4x = 6
2y = 6 + 4x
= 2x + 3,   m1= 2
= 2x 5,   m2 = 2
m= m2
Maka, dua garis lurus adalah selari.

(b)
2 y = 3 x 4 y = 3 2 x 2 , m 1 = 3 2 3 y = 2 x + 12 y = 2 3 x + 4 , m 2 = 2 3 m 1 m 2 Maka, dua garis lurus adalah tidak selari .

Leave a Comment