6.6.7 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3


Soalan 17:

Dalam rajah di atas, ABCD ialah tangen kepada bulatan CEF di titik C. EGC ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
C E F = D C F = 70 A E G + 70 + 210 = 360 A E G = 80 Dalam sisi empat kitaran A B G E , A B G + A E G = 180 y + 80 = 180 y = 100


Soalan 18:
 

Dalam rajah di atas, ABC ialah tangen kepada bulatan berpusat O, di titik B.
Nilai x ialah

Penyelesaian:
OBC = 90
BOD = 2 × 50o = 100o
Dalam segi empat BODC,
xo= 360– ∠BOD – ∠OBC – 120o
= 360– 100o – 90o – 120o
= 50

Leave a Comment