6.6.4 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3


Soalan 9:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. PQR ialah garis lurus.

Cari nilai bagi x dan y.

Penyelesaian:
Dalam sebuah sisi empat kitaran,
Sudut di Q = 180o – 70o = 110o
x2 = sudut peluaran di Q
 = 180o – 110o
 = 70o
x = 70 yo = sudut refleks di O
yo = 360o – (70o × 2)
yo = 220o
y = 220


Soalan 10:
Dalam rajah di bawah, ABCD dan DEFG ialah garis lurus.
Cari nilai x dan nilai y.

Penyelesaian:
x=95 ( B luar sisi empat kitaran ) CBF+BFE+ 95 o + 110 o = 360 o  CBF+BFE+ 205 o = 360 o CBF+BFE= 155 o y o +CBF+BFE= 180 o    y o + 155 o = 180 o   y=25

Leave a Comment