6.6.3 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3


6.6.3 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3

Soalan 6:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. POR ialah garis lurus.
Cari nilai bagi x dan y.

Penyelesaian:
x=40×2   =80 y= 18080 2   =50


Soalan 7:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.
Cari nilai x.

Penyelesaian:
QRO= 38 o ,ORS= 44 o QRS= 38 o + 44 o = 82 o x o = 82 o ×2 x o = 164 o x=164Soalan 8:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan. QTS ialah diameter bulatan itu dan PTR ialah garis lurus.
Cari nilai x.

Penyelesaian:
RPS= 90 o 42 o = 48 o x o = 48 o + 37 o = 85 o


Leave a Comment