5.3.2 Buku Teks (Cabaran Dinamis)


Soalan 3:


Rajah menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC. Diberi bahawa AB = 21 cm dan sinθ= 7 9 . Hitung
(a) panjang AC, dalam cm
(b) nilai ∠BAC. Nyatakan jawapan anda dalam darjah terdekat

Penyelesaian:
(a)
sinθ= AB AC AB AC = 7 9 21 AC = 7 9 AC= 9 7 ×21 AC=27 cm

(b)
kosBAC= 21 27 BAC= kos 1 ( 21 27 ) BAC= 38.94 o BAC= 39 oSoalan 4:


Dalam rajah, DEF ialah segi tiga bersudut tegak dan  DPF ialah garis lurus. Diberi PE = 5 cm. Hitung nilai
(a) x dalam cm
(b) θ dalam darjah dan minit

Penyelesaian:
(a)
PF= E F 2 E P 2 2x= 13 2 5 2 2x= 16925 2x=12 x=6 cm

(b)
tanθ= EP DP tanθ= 5 6 θ=ta n 1 ( 5 6 ) θ= 39 o 48

Leave a Comment