5.3.1 Buku Teks (Cabaran Dinamis)


Uji Diri

Soalan 1:


Rajah menunjukkan segi tiga bersudut tegak KLM. Hitung
(a) θ dalam darjah dan minit
(b) sin (90o – θ)
(c) kos (90o – θ)

Penyelesaian:
(a)
tanθ= 8 15 θ= tan 1 ( 8 15 ) θ= 28 o 4

(b)
sin( 90 o θ ) =sinKML = KL KM = 15 17 KM= 15 2 + 8 2 =17

(c)
kos( 90 o θ ) =kosKML = LM KM = 8 17


Soalan 2:


Rajah menunjukkan segi tiga bersudut tegak ABC. Diberi bahawa tanθ= 5 12 . Hitung
(a) panjang AC, dalam cm
(b) nilai tan (90o – θ)
(c) θ dalam darjah betul kepada tiga angka bererti

Penyelesaian:
(a)
tanθ= AB BC AB BC = 5 12 15 BC = 5 12 BC= 12 5 ×15 BC=36 AC= 15 2 + 36 2 = 1521 =39 cm

(b)
tan( 90 o θ ) =tanCAB = BC AB = 36 15 = 12 5

(c)
tanθ= 15 36 θ= tan 1 ( 15 36 ) θ= 22.6 o

Leave a Comment