5.1b Nisbah Trigonometri 2


5.1.2  Nilai Bagi Tangen, Sinus dan Kosinus
1.   Nilai-nilai nisbah trigonometri bagi 30o, 45o dan 60o (sudut khas) boleh dicari tanpa menggunakan kalkulator.
 
(a) Nilai bagi sudut khas 30o dan 60o


(b) Nilai bagi sudut khas 45o

2.   1 darjah sama dengan 60 minit.
1o= 60’

3.   Kalkulator saintifik boleh digunakan untuk mencari nilai-nilai tangen, sinus dan kosinus atau sebaliknya.

Contoh 1:
sin 40.6o = 0.5954
 
Pengiraan Kalkulator
    Tekan [sin] [40.6] [=] 0.595383839

Contoh 2
:
tan x = 1.7862
  x = 67o30’
 
Pengiraan Kalkulator
Tekan [shift] [tan][1.7862]
 [=][o’’’]  67o30’

Leave a Comment