11.2.2 Transformasi Isometri, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan dua poligon, M dan M’, yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. M’ ialah imej bagi M di bawah suatu pantulan tertentu.
(a) Lukis garisan pantulan itu.
(b) Tandakan imej bagi P di bawah pantulan yang sama.
(c) Lukis imej bagi M di bawah pantulan pada paksi-x.

Jawapan
:

 
Penyelesaian:

Soalan 5:
Pada rajah di ruang jawapan, segi tiga P’Q’R’ ialah imej bagi segi tiga PQR di bawah suatu putaran pada pusat C.
(a) Nyatakan sudut dan arah putaran itu.
(b) K’ ialah imej bagi titik K di bawah putaran yang sama.
Tandakan titik K’dan nyatakan koordinatnya.

Jawapan
:
Penyelesaian:

(a) ∆ P’Q’R’ ialah imej bagi ∆ PQR di bawah suatu putaran 90o mengikut arah jam.
(b) Imej bagi titik K = (1, –4).


Leave a Comment