9.3.5 Laju dan Pecutan, Praktis Berformat PT3


Soalan 11:
Mr Wong akan menonton filem pada pukul 2.30 p.m di sebuah pawagam yang berjarak 60 km dari rumahnya. Dia bertolak pada pukul 1.25 p.m dan memandu dengan laju purata 70 km/j dalam masa setengah jam. Jikan dia memandu dengan laju purata 75 km/j untuk baki perjalanan, adakah dia akan tiba sebelum filem itu bermula?

Beri alasan anda dengan pengiraan.

Penyelesaian:
Jarak dipandu bagi  1 2  jam pertama =70× 1 2 =35 km Baki jarak=60 km35 km  =25 km Masa diambil untuk baki perjalanan = 25 75 = 1 3 ×60 =20 minit Mr Wong tiba pada pukul =1.25 p.m+30 minit+20 minit =2.15 p.m Ya, dia akan tiba sebelum 2.30 p.m


Soalan 12:
Rajah di bawah menunjukkan perjalanan sebuah treler dari sebuah kilang ke lokasi P dan dari lokasi P ke lokasi Q. Treler itu bertolak pada pukul 8.00 a.m.

(a) Berdasarkan Jadual, hitung jumlah jisim, dalam tan, bagi treler dan muatannya.

(b) Treler itu tiba di lokasi P pada pukul 10.00 a.m. dan berhenti 1½ jam untuk menurunkan separuh daripada pembentung konkrit itu. Kemudian treler itu meneruskan perjalanan ke lokasi Q dengan dua kali ganda kelajuan sebelumnya. Nyatakan waktu treler itu tiba di lokasi Q.


Penyelesaian:
(a)
Jisim pembentung konkrit pada treler =500 kg×8 =4000 kg = 4000 1000 =4 tan Jumlah jisim bagi treler dan muatannya =1.5+4.0 =5.5 tan


(b)
Laju= Jarak Masa Masa diambil dari perjalanannya dari Kilang ke Lokasi P =10.00 a.m.8.00 a.m. =2 jam Laju treler = 80 2 =40 km/j Berhenti 1 1 2  jam untuk menurun separuh daripada pembentung konkrit itu. Masa diambil untuk meneruskan perjalanan ke lokasi Q = Jarak Laju = 200 40×2 =2 1 2  jam Waktu treler tiba di Lokasi Q =Jam 1400 atau 2.00 p.m.Leave a Comment