8.2.7 Koordinat, Praktis Berformat PT3


Soalan 16:
Jika titik K berada pada paksi-x dan 4 unit ke kiri pada paksi-y. Tentukan koordinat L yang berada 5 unit ke atas dari titik K.

Penyelesaian:
Soalan 17:

Jika titik P, Q dan R masing-masing bergerak 2 unit ke selatan dan 1 unit ke timur, nyatakan kedudukan baharu titik-titik itu. Hitung jarak bagi kedudukan baharu PQ dan RQ.

Penyelesaian:P=( 6, 2 ) Q=( 3, 4 ) R=( 3, 0 ) Jarak PQ = ( 63 ) 2 + [ 2( 4 ) ] 2 = 3 2 + 6 2 = 45 =6.7 unit Jarak RQ = ( 33 ) 2 + [ 0( 4 ) ] 2 = ( 6 ) 2 + 4 2 = 52 =7.2 unit

Leave a Comment