6.4.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimensi, Praktis Berformat PT3Soalan 11:
Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah sukatan silinder dan sebuah kuboid yang terletak pada satah mengufuk.


Diberi bahawa tinggi kuboid ialah 9 cm dan isi padu gabungan pepejal ialah 1002 6 7  cm 3 .  
Menggunakan π= 22 7 , hitung tinggi, dalam cm, sukuan silinder itu.


Penyelesaian:
V kuboid+ 1 4 ( V silinder )=1002 6 7 ( 6×6×9 )+ 1 4 ( 22 7 × 12 2 ×t )= 7020 7 324+ 792 7 t= 7020 7 792 7 t= 4752 7 t=6 Tinggi sukuan silinder=6 cmSoalan 12:
Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah sukuan silinder dan sebuah prisma tegak pada satah segi empat tepat EFGH. Trapezium ABGF dan sukuan bulatan FGK adalah keratan rentas seragam pepejal itu.


Menggunakan  π= 22 7 , hitung isi padu, dalam  cm3, gabungan pepejal itu.


Penyelesaian:
Isipadu FGK = 1 4 ( π j 2 t ) = 1 4 ( 22 7 × 5 2 ×7 ) = 1 4 ( 22 7 ×25×7 ) =137 1 2  cm 3 Isipadu ABGF =[ 1 2 ( 10+5 )5 ]×7 = 5 2 ( 15 )×7 = 525 2 =262 1 2  cm 3 Isipadu gabungan pepejal =137 1 2  cm 3 +262 1 2  cm 3 =400  cm 3

Leave a Comment