6.4.2 Isi padu Bentuk Tiga Dimensi, Praktis Berformat PT3


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah kon membulat tegak, sebuah silinder membulat tegak dan sebuah hemisfera.
 

Isi padu silinder itu ialah 1650 cm3. Hitung tinggi, dalam cm, kon itu.
[ Guna π= 22 7 ]  


Penyelesaian:
Isi padu silinder=π j 2 h 22 7 × j 2 ×21=1650    j 2 = 1650×7 22×21  =25 j=5 cm Maka tinggi kon itu =39521 =13cm


Soalan 6:
Puan Rafidah ingin menyediakan satu bekas berbentuk kon membulat tegak untuk diisi dengan gula-gula sempena Hari Raya keluarganya. Rajah di bawah menunjukkan bentangan sebuah kon membulat tegak.


Lilitan bagi penutup bekas ialah 44 cm dan tingginya ialah 24 cm.
Hitung isi padu, dalam cm3, bekas itu.
[ π= 22 7 ]

Penyelesaian:
2πj=44 2× 22 7 ×j=44  j= 44 2 × 7 22  j=7 cm Isi padu kon= 1 3 π j 2 t    = 1 3 × 22 7 × 7 2 ×24    =1232  cm 3


Soalan 7:
Sebuah bekas mengandungi 36 l air mineral. ⅔ daripada air mineral itu dicampur dengan 6 botol sirap berisi padu 1.5 l setiap satu. Minuman itu akan dituang ke dalam sebilangan botol dengan isi padu yang sama, 300 ml.
Berapakah bilangan botol yang diperlukan?

Penyelesaian:
Isipadu air mineral = 2 3 ×36 l =24 l Isi padu sirap =6×1.5 l=9 l Jumlah isi padu=24+9 =33 l=33000 ml Bilangan botol yang diperlukan = 33000 300 =110

Leave a Comment