5.2.2 Bulatan, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah sektor. ABCD ialah sukuan bulatan dan BED ialah lengkok bulatan berpusat C.


Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian
:
Luas sektor CBED = 60 o 360 o ×π j 2 = 60 o 360 o × 22 7 × 14 2 =102 2 3  cm 2

Luas sukuan ABCD = 1 4 ×π j 2 = 1 4 × 22 7 × 14 2 =154  cm 2


Luas kawasan berlorek =154102 2 3 =51 1 3  cm 2


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama KLMN. KPN ialah sebuah semi bulatan berpusat O.


Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian
:
KO=ON=OP=7 cm PN= 7 2 + 7 2 = 98 =9.90 cm Panjang lengkok KP = 1 4 ×2× 22 7 ×7 =11 cm

Perimeter kawasan berlorek
= KL + LM + MN + NP + Panjang lengkok PK
= 14 + 14 +14 + 9.90 + 11
= 62.90 cm


Soalan 6:
Dalam rajah di bawah, CD ialah lengkok sebuah bulatan berpusat O.

Tentukan luas kawasan berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:

Luas sektor=Luas bulatan× 72 o 360 o   = 22 7 × ( 10 ) 2 × 72 o 360 o   = 440 7  cm 2 Luas ΔOBD= 1 2 ×6×8    =24  cm 2 Luas kawasan berlorek= 440 7 24 =38 6 7  cm 2

Leave a Comment