4.2.3 Poligon, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Dalam Rajah di bawah, KLMNP ialah sebuah pentagon sekata. LKS dan MNQ ialah garis lurus.

Cari nilai bagi x + y. 


Penyelesaian:
Saiz setiap sudut pedalaman bagi sebuah pentagon sekata = ( 52 )× 180 o 5 = 108 o PKS=PNQ= 180 o 108 o = 72 o Sudut Refleks KPN= 360 o 108 o = 252 o

Hasil tambah sudut pedalaman sebuah heksagon =( 62 )× 180 o = 720 o x o + y o + 72 o + 252 o + 72 o + 100 o = 720 o x o + y o = 720 o 496 o    = 224 o x+y=224


Soalan 8:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah sebuah segi tiga kaki sama dan PRU ialah garis lurus.


Cari nilai bagi x + y.


Penyelesaian:
x o = 180 o 20 o 20 o = 140 o PRS= 180 o 110 o = 70 o y o + 85 o + 75 o + 70 o = 360 o y o + 230 o = 360 o     y o = 130 o x o + y o = 140 o + 130 o    = 270 o x+y=270
 

Leave a Comment