13.2.1 Teorem Pythagoras, Praktis Berformat PT3


13.2.1 Teorem Pythagoras, Praktis Berformat PT3
 
Soalan 1:

Dalam rajah, ABC ialah segi tiga bersudut tegak dan BCD ialah garis lurus.
Hitungkan panjang AD, betul kepada dua titik perpuluhan.
Penyelesaian:
Dalam ∆ ABC,
BC= 52 – 42
= 25 – 16
= 9
BC = √9
  = 3 cm

Dalam ∆ ABD,
BD = BC + CD
  = 3 + 6
  = 9
AD= 42 + 92
= 16 + 81
= 97
AD = √97
  = 9.849
  = 9.85 cm


Soalan 2:


Rajah di atas menunjukkan dua buah segi tiga bersudut tegak.
Hitungkan perimeter seluruh rajah.


Penyelesaian:
Dalam ∆ ABC,
AC= 62 + 82
= 36 + 64
= 100
AC = √100
  = 10 cm
AD = 5 cm

Dalam ∆ EDC,
EC= 122 + 52
= 144 + 25
= 169
EC = √169
  = 13 cm

Perimeter seluruh rajah
= AB + BC + CE + DE + AD
= 6 + 8 + 13 + 12 + 5
= 44 cm

3 thoughts on “13.2.1 Teorem Pythagoras, Praktis Berformat PT3”

  1. Salam , boleh tahu kenapa utk soalan 2 . Ukuran perimeter tidak termasuk AD , Bukankah perimeter keseluruhan rajah?

Leave a Comment