12.2.2 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3


12.2.2 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3

Soalan 3:
Jadual di bawah menunjukkan keuntungan hasil jualan kelapa di sebuah gerai dalam tempoh lima hari.
 
Hari
Hari pertama
Hari
ke-2
Hari
ke-3
Hari
ke-4
Hari
ke-5
Keuntungan (RM)
280
200
200
360
320
Pada rajah di ruang jawapan, lukiskan satu graf garis untuk mewakili semua maklumat dalam jadual itu. Gunakan skala 2 cm kepada RM80 pada paksi mencancang.

Jawapan
:Penyelesaian
:

Soalan 4:
Rajah di bawah ialah carta palang yang menunjukkan bilangan rumah baru yang dijual dalam tempoh empat hari.


Jumlah bilangan rumah baru yang dijual pada hari Rabu dan Khamis ialah 56 buah.
Hitung jumlah bilangan rumah baru yang dijual pada hari Isnin dan Selasa.


Penyelesaian
:

Rabu: 12 unit
Khamis: 16 unit

Bilangan rumah diwakili oleh 1 unit.
= 56 12+16 =2

Isnin: 14 unit
Selasa: 18 unit

Jumlah bilangan rumah baru yang dijual pada hari Isnin dan Selasa
= (14 + 18) × 2
= 64

Leave a Comment