10.2.4 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3


Soalan 9:
Dalam rajah di bawah, ADB ialah sebuah segi tiga bersudut tegak dan DBFE ialah sebuah segi empat sama. C ialah titik tengah bagi DB dan CH = CD.
Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

Penyelesaian:
Luas  ABC = 1 2 ×6×8 =24  cm 2 Luas trapezium BCHF = 1 2 ×( 12+6 )×6 =54  cm 2 Luas CDEFH =( 12×12 )54 =14454 =90  cm 2 Luas kawasan berlorek =24+90 =114  cm 2


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan segi empat tepat ACDE.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

Penyelesaian:
Mengguna theorem Pythagoras (Rujuk Tingkatan 2 Bab 6) F E 2 =D F 2 D E 2 = 13 2 12 2 =169144 =25 FE= 25 =5 cm AF=85=3 cm AB=128=4 cm Luas segi empat tepat ACDE =8×12 =96  cm 2 Luas  ABF = 1 2 ×3×4 =6  cm 2 Luas  DEF = 1 2 ×5×12 =30  cm 2 Luas kawasan berlorek =96306 =60  cm 2


Soalan 11:
Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah taman, PQRS yang berbentuk segi empat selari yang terdiri daripada kawasan pokok bunga dan sebuah taman permainan.

Hitung luas, dalam m2, kawasan pokok bunga.

Penyelesaian:
Luas kawasan pokok bunga =( 12×14 )( 1 2 ×12×7 ) =16842 =126  m 2


Leave a Comment