10.2.5 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3


Soalan 11:
Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah taman, PQRS yang berbentuk segi empat selari yang terdiri daripada kawasan pokok bunga dan sebuah taman permainan.

Hitung luas, dalam m2, kawasan pokok bunga.

Penyelesaian:
Luas kawasan pokok bunga =( 12×14 )( 1 2 ×12×7 ) =16842 =126  m 2Soalan 12:
Rajah di bawah menunjukkan sukuan bulatan KLMdengan pusat M dan sector JMN berpusat di J.

Dengan menggunakan π = 22 7 , hitung
(a) perimeter, dalam cm, seluruh rajah,
(b) luas, dalam cm2,  kawasan berlorek.
[6 markah]

Penyelesaian:
(a)
KM2 = JK2 + JM2
KM2 = 32+ 42
KM2 = 25
KM = 5 cm

Perimeter seluruh rajah
= NJ + JK + KL+ LM + MN
= 4 + 3 + ( 1 4 × 2 × 22 7 × 5 ) + 5 + ( 30 360 × 2 × 22 7 × 4 ) = 7 + ( 55 7 ) + 5 + ( 44 21 ) = 21 20 21 c m


(b)
Luas kawasan berlorek
= Luas KLM + luas JMN
= ( 1 4 × 22 7 × 5 2 ) + ( 30 360 × 22 7 × 4 2 ) = 274 14 + 88 21 = 23 16 21 c m 2

Leave a Comment