8.2.2 Garis dan Sudut, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
(a) Dalam Rajah di bawah, PQR dan SQT ialah garis lurus.
Cari nilai x.

(b) Dalam Rajah di bawah, PQRS ialah garis lurus. Cari nilai x.
Penyelesaian:
(a)
PQT=RQS x o + 90 o = 155 o   x o = 155 o 90 o = 65 o   x=65

(b)
QRT= 57 o x o +2 x o = 180 o 57 o 3 x o = 123 o    x o = 123 o 3     x o = 41 o x=41


Soalan 5:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah garis lurus. Cari nilai x.
Penyelesaian:

x o =QRT+TRS QRT= 40 o TRS= 180 o 135 o   = 45 o Maka,  x o = 40 o + 45 o x o = 85 o   x=85


Soalan 6:
Dalam Rajah di bawah, PQRST ialah garis lurus. Cari nilai x.


Penyelesaian:
Sudut pedalaman R=( 180 o 76 o )÷2= 52 o x=sudut peluaran R ( sudut sepadan ) Maka, x= 76 o + 52 o = 128 o

Leave a Comment