8.2.1 Garis dan Sudut, Praktis Berformat PT3


8.2.1 Garis dan Sudut, Praktis Berformat PT3
Soalan 1:
Dalam Rajah di bawah, PQRS, ABQC dan KRL ialah garis lurus.
Cari nilai x.

Penyelesaian:

KRB+ABR= 180 o Hasil tambah sudut pedalaman KRB+ 105 o = 180 o   KRB= 180 o 105 o   KRB= 75 o BRQ= 40 o Sudut sepadan x o =SRL=KRQ Sedut bertentangan bucu x o = 75 o + 40 o    = 115 o  x=115


Soalan 2:
Dalam Rajah di bawah, cari nilai x.
Penyelesaian:
40o + 80o + xo + xo = 180o
2xo = 180o – 120o
2xo = 60o
x= 30o
 x = 30


Soalan 3:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah sebuah segi tiga kaki sama dan QRS ialah garis lurus.
Cari nilai-nilai bagi x dan y.

Penyelesaian:
PRQ= 180 o 110 o = 70 o PRQ=PQR= 70 o     y o = 180 o 70 o 70 o   = 40 o y=40 x o = 110 o 40 o = 70 o   x=70
 
 

1 thought on “8.2.1 Garis dan Sudut, Praktis Berformat PT3”

Leave a Comment