7.3.1 Buku Teks (Marilah Praktis)


Uji Diri

Soalan 4:
Encik Koh mempunyai tiga keping wang kertas RM50, dua keping wang kertas RM10 dan n keping wang kertas RM1 di dalam dompetnya.
(a) Ungkapkan, dalam sebutan n, jumlah nilai wang kertas yang ada di dalam dompet Encik Koh.
(b) Jika jumlah nilai wang kertas adalah kurang daripada RM178, cari nilai-nilai n yang mungkin dengan keadaan n > 0.

Penyelesaian:
(a)
Jumlah nilai wang kertas yang ada di dalam dompet Encik Koh
= (3 × 50) + (2 × 10) + (1 × n)
= 150 + 20 + n
= 170 + n

(b)
170 + n < 178
n < 178 – 170
n < 8
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7Masteri Kendiri

Soalan 5:
Selesaikan ketaksamaan yang berikut.
(a) 3x + 7 < 19
(b) 15x − 6 < 8x + 8

Penyelesaian:
( a ) 3x+7<19 3x+77<197 3x<12 x<4 ( b ) 15x6<8x+8 15x8x<8+6 7x<14 x<2

Leave a Comment