Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Latih Diri 6.1b


Soalan 1:
Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut.
(a) Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12.
(b) Harga sekilogram ayam ialah RMy. Rozita membeli 5 kg ayam dengan jumlah bayaran RM40.
(c) Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x cm dan lebar 5 m ialah 14 m.

Penyelesaian:
(a)
x 6 =12

(b)
( R M  y )( 5 )=( R M  40 )   5y=40


(c)2x cm+2x cm+5 m+5 m=14 m 2x cm+2x cm+500 cm+500 cm=1 400 cm (2x+2x+500+500)   c m =1 400  c m 4x+1000=1 400


Soalan 2:
Tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut.
(a) p – 1 = 6 dengan keadaan p ialah suatu nombor.
(b) x + 10 = 78 dengan keadaan x ialah markah ujian Edri.
(c) 4m = 50 dengan keadaan m ialah jisim sebungkus beras, dalam kg.

Penyelesaian:
(a) Suatu nombor ditolak dengan 1, hasilnya ialah 6.

(b) Apabila markah ujian Edri ditambah 10, ia akan menjadi 78 markah.

(c) Jisim sebungkus beras ialah m kg.
Jumlah jisim bagi empat bungkus beras ialah 50 kg.


Leave a Comment