6.6.1 Buku Teks (Marilah Praktis)


Uji Diri Anda

Soalan 1:
Meena mempunyai sebungkus gula-gula. Dia membahagikan separuh daripada gula-gula itu kepada adiknya. Selepas Meena makan 3 biji gula-gula, bungkusan itu masih ada 5 biji gula-gula. Berapakah biji gula-gula di dalam bungkusan itu pada awalnya?

Penyelesaian:
Katakan bilangan biji gula-gula dalam bungkusan itu pada awal ialah x

x x 2 3=5 ( ×2 )2xx6=10 x6=10 x=16 bijiSoalan 2:
Dalam acara merentas desa di sebuah sekolah, murid yang menghabiskan larian dalam tempoh masa satu jam akan mendapat 2 mata untuk rumah sukannya. Seramai 280 orang murid telah berjaya memperoleh mata. Bilangan murid lelaki yang berjaya memperoleh mata adalah 60 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Berapakah mata yang diperoleh murid perempuan dalam acara merentas desa ini?

Penyelesaian:
Bilangan murid perempuan yang berjaya memperoleh mata
= (280 – 60) ÷ 2
= 220 ÷ 2
= 110

Maka mata yang diperoleh murid perempuan dalam acara merentas desa
= 110 × 2
= 220 mata


Leave a Comment