6.4.3 Persamaan Linear, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) a2= a 5 (b)  b3 4 = 2+b 5

Penyelesaian:
(a)
a2= a 5 5a2=a 4a=2 a=2

(b)
b3 4 = 2+b 5 5b15=8+4b 5b4b=8+15 b=23


Soalan 8:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) x=24x (b) y+ 5 4 ( 42y )=4

Penyelesaian:
(a)
x=24x 2x=24 x=12

(b)
y+ 5 4 ( 42y )=4 4y+2010y=16  ( ×4 ) 6y=1620 6y=36 y=6


Soalan 9:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) 5p=8p9 (b) 3q= 2013q 4

Penyelesaian:
(a)
5p=8p9 5p8p=9 3p=9 p=3

(b)
3q= 2013q 4 12q=2013q 12q+13q=20 25q=20 q= 4 5

Leave a Comment