Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) – Mahir Diri 5.2 (Soalan 5 – 8)


Soalan 5:
Aina membina sebuah model kubus daripada kad manila. Jika isi padu kubus yang dibina itu ialah (2 + 3p)3 cm3, cari jumlah luas permukaan kubus itu dalam sebutan p.

Penyelesaian:Isipadu kubus \(=\) Panjang \(\times\) lebar \(\times\) tinggi
\((2+3 p)^3=(2+3 p) \times(2+3 p) \times(2+3 p)\)

Jumlah luas permukaan kubus
\(=6 \times(\) Panjang \(\times\) lebar \()\)
\(=6 \times[(2+3 p)(2+3 p)]\)
\(=6(2+3 p)^2 \mathrm{~cm}^2\)

Soalan 6:
Permudahkan setiap yang berikut.
(a) \(\frac{18 x y \times 10 y^3 z}{15 x z^2}\)
(b) \(-\frac{8 p q}{12 p^2 q} \times\left(-3 p^2 q^3\right)\)

Penyelesaian:
(a)
18xy×10 y 3 z 15x z 2 = 12 1 8 0 × x ×y×y×y×y× z 1 1 5 × x × z ×z = 12 y 4 z

(b)
8pq 12 p 2 q ×(3 p 2 q 3 ) = 2 2 4 × p × p ×p× q ×q×q×q 1 1 2 × p × p × q =2p q 3


Soalan 7:
Salin dan isikan petak kosong dengan sebutan algebra yang betul.
(a) \(\square \times 3 p q r=15 p^2 q r^3\)
(b) \(\square \div 2 x y^2 z=7 x^2 y z\)

Penyelesaian:
(a)
×3pqr=15 p 2 q r 3 = 15 p 2 q r 3 3pqr = 5 1 5 × p ×p× q × r ×r×r 1 3 × p × q × r =5p r 2

(b)
\(\begin{aligned}(\quad) \div 2 x y^2 z & =7 x^2 y z \\ (\quad) & =7 x^2 y z \times 2 x y^2 z \\ & =(7 \times 2) \times x \times x \times x \times y \times y \times y \times z \times z \\ & =14 x^3 y^3 z^2\end{aligned}\)

Soalan 8:


Luas segi empat tepat di sebelah ialah 12a3b2 cm2.
Ungkapkan panjang segi empat tepat tersebut dalam sebutan ab.

Penyelesaian:
Luas segi empat tepat \(=\) Panjang \(\times\) lebar \[ \begin{aligned} 12 a^3 b^2 & =\text { Panjang } \times 3 a b \\ \frac{12 a^3 b^2}{3 a b} & =\text { Panjang } \\ \text { Panjang } & =\frac{12 a^3 b^2}{3 a b} \\ & =\frac{12 \times a \times a \times a \times b \times b}{3 \times a \times b} \\ & =4 a^2 b \mathrm{~cm} \end{aligned} \]

Leave a Comment