4.2.1 Nisbah, Kadar dan Kadaran, Praktis Berformat PT3


4.2.1 Nisbah, Kadar dan Kadaran, Praktis Berformat PT3

Soalan 1:
Diberi x : y = 4 : 5 dan x + y = 180. Cari nilai x.

Penyelesaian:
Diberi x:y=4:5 dan x+y=180 x x+y = 4 4+5 x 180 = 4 9 x= 4 9 ×180  =80
 

Soalan 2:
Diberi x : y = 9 : 5 dan xy = 16. Cari nilai x + y.

Penyelesaian:
Diberi x:y=9:5 dan xy=16 x+y xy = 9+5 95 x+y 16 = 14 4 x+y= 7 2 ×16 =56 x+y=56Soalan 3:
Amy, Rizal dan Muthu menderma kepada suatu tabungan kebajikan mengikut 2 : 1 : 3. Jumlah derma daripada Amy dan Muthu ialah RM360.
Hitung amaun yang diderma oleh Rizal.

Penyelesaian:
Amy : Rizal : Muthu = 2 : 1 : 3
Rizal Amy + Muthu = 1 2+3 Rizal RM360 = 1 5 Rizal= 1 5 ×RM360 =RM72Soalan 4:
Dalam rajah berikut, TU: UV : VW = 5 : 7 : 2.

Jika TU = 30 cm, berapakah panjang TW?

Penyelesaian:
Diberi TU:UV:VW=5:7:2 TU=30cm TU+UV+VW TU = 5+7+2 5 TW 30 = 14 5 TW= 14 5 ×30 =84cm

Leave a Comment