3.2.1 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3


3.2.1 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3

Soalan 1:
Hitungkan nilai bagi setiap yang berikut:
(a)  50 98 (b)  1 17 64 (c)  81 0.01 (d)  3.24  

Penyelesaian:
(a)  50 98 = 50 25 98 49 = 25 49 = 5 7

(b)  1 17 64 = 81 64 = 9 8 =1 1 8

(c)  81 0.01 =9 1 100  =9 1 10  =90.1  =8.9

(d)  3.24 = 3 24 100 = 3 6 25    = 81 25    = 9 5 =1 4 5Soalan 2:
Hitungkan nilai bagi setiap yang berikut:
(a)  16 250 3 (b)  4 256 3 (c)  0.008 3 (d)  0.729 3   

Penyelesaian:
(a)  16 250 3 = 8 125 3 = 2 5

(b)  4 256 3 = 1 64 3 = 1 4

(c)  0.008 3 = 8 1000 3   = 2 10  =0.2

(d)  0.729 3 = 729 1000 3  = 9 10  =0.9Soalan 3:
Cari nilai bagi 3 3 8 3 + 2 14 25 .  

Penyelesaian:
3 3 8 3 + 2 14 25 = 27 8 3 + 64 25  = 3 2 + 8 5  = 31 10 =3 1 10Soalan 4:
Cari nilai bagi setiap yang berikut:
  (a) 1 – (–0.3)3.
  (b) ( 2.1÷ 27 3 ) 2  

Penyelesaian:
(a)
1 – (–0.3)3 = 1 – [(–0.3) × (–0.3) × (–0.3)]
  = 1 – (–0.027)
  = 1 + 0.027
  = 1.027

(b)
( 2.1÷ 27 3 ) 2 = ( 2.1÷3 ) 2 = ( 0.7 ) 2 =0.49Soalan 5:
Cari nilai bagi setiap yang berikut:
(a)  ( 9+ 8 3 ) 2 (b)  144 ÷ 216 3 × 0.3 3  

Penyelesaian:
(a)  ( 9+ 8 3 ) 2 = [ 9+( 2 ) ] 2 = 7 2 =49

(b)  144 ÷ 216 3 × 0.3 3      =12÷6×( 0.3×0.3×0.3 )      =2×0.027      =0.054


Leave a Comment