3.2.2 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3


3.2.2 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3

Soalan 6:
Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong dengan nombor yang sesuai.
4 17 27 3 ÷ 1 9 16 = 27 3 ÷ 25 16    = 3 ÷ 5 4    = 3 × 4 5    =


Penyelesaian:

4 17 27 3 ÷ 1 9 16 = 125 27 3 ÷ 25 16    = 5 3 ÷ 5 4    = 5 3 × 4 5    = 4 3


Soalan 7:
Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong dengan nombor yang sesuai.
( 2 7 9 27 64 3 ) 2 = ( 9 3 ) 2    = ( 12 ) 2    =

Penyelesaian:
( 2 7 9 27 64 3 ) 2 = ( 25 9 3 4 ) 2    = ( 5 3 3 4 ) 2    = ( ( 5×4 )( 3×3 ) 12 ) 2    = ( 11 12 ) 2    = 121 144


Soalan 8:
Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong dengan nombor yang sesuai.
1 61 64 3 0.3 2 = 64 3 0.3 2    = 4    =

Penyelesaian:
1 61 64 3 0.3 2 = 125 64 3 0.3 2    = 5 4 0.09    =1.250.09    = 1.16


Soalan 9:
Cari nilai bagi:
(a)  10 27 5 3 (b)  4 49 × 0.216 3  

Penyelesaian:
(a)  10 27 5 3 = 10135 27 3    = 125 27 3    = 5 3

(b)  4 49 × 0.216 3 = 2 7 × 216 1000 3    = 2 7 × 6 5 10    = 6 35

Leave a Comment