3.2.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3


Soalan 10:
(a) Carikan nilai bagi  0.09 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 5 7 × 49 ) 2

Penyelesaian:
(a) 0.09 = 9 100 = 3 10 =0.3 (b) ( 5 7 × 49 ) 2 = ( 5 7 × 7 ) 2   = 5 2   =25

Soalan 11:
(a) Carikan nilai bagi  1 27 3 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 7+ 8 3 ) 2

Penyelesaian:
(a)  1 27 3 = 1 3 × 1 3 × 1 3 3 = 1 3 (b) ( 7+ 8 3 ) 2 = [ 7+( 2 ) ] 2  = 5 2  =25

Soalan 12:
(a) Carikan nilai bagi  ( 1 4 ) 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  ( 4.2÷ 27 3 ) 2 .

Penyelesaian:
(a) ( 1 4 ) 3 = 1 4 × 1 4 × 1 4    = 1 64 (b) ( 4.2÷ 27 3 ) 2 = ( 4.2÷3 ) 2 = 1.4 2 =1.4×1.4 =1.96

Soalan 13:
(a) Carikan nilai bagi  0.008 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  3 2 × 64 27 3 .

Penyelesaian:
(a)  0.008 3 = 8 1000 3    = 2 10    =0.2 (b)  3 2 × 64 27 3 = 9 3 × 4 3 =12

Soalan 14:
a) Carikan nilai bagi  ( 3 4 ) 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  2 10 27 3 ÷( 2 2 3 2 ).

Penyelesaian:
(a)  ( 3 4 ) 3 = 3 4 × 3 4 × 3 4    = 27 64 (b)  2 10 27 3 ÷( 2 2 3 2 )= 64 27 3 ÷( 49 )    = 4 3 ÷5    = 4 3 × 1 5    = 4 15

Leave a Comment