1.2a Operasi Asas Aritmetik Melibatkan Integer (Contoh Soalan)


Soalan 1:
Hitung 5 + (–7)   

Penyelesaian:

Oleh itu,
5 + (–7) = 5 – 7
= –2


Soalan 2:
Hitung –6 – (–5)   

Penyelesaian:

Oleh itu,
–6 – (–5) = –6 + 5   
= –1


Soalan 3:
Permudahkan –3 + 7 + (–2)   

Penyelesaian:


Oleh itu,
–3 + 7 + (–2) = 4 + (–2)
= 4 – 2
= 2


Soalan 4:
Permudahkan 5 + (–4) + (–3)   

Penyelesaian:


Oleh itu,
5 + (–4) + (–3)
= 5 – 4 – 3
= –2

Leave a Comment