8.2.2 Pepejal Geometri (III), Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Puan Rafidah ingin menyediakan satu bekas berbentuk kon membulat tegak untuk diisi dengan gula-gula sempena Hari Raya keluarganya. Rajah di bawah menunjukkan bentangan sebuah kon membulat tegak.


Lilitan bagi penutup bekas ialah 44 cm dan tingginya ialah 24 cm.
Hitung isi padu, dalam cm3, bekas itu.
[ π= 22 7 ]

Penyelesaian:
2πj=44 2× 22 7 ×j=44  j= 44 2 × 7 22  j=7 cm Isi padu kon= 1 3 π j 2 t    = 1 3 × 22 7 × 7 2 ×24    =1232  cm 3


Soalan 7:
Sebuah bekas mengandungi 36 l air mineral. ⅔ daripada air mineral itu dicampur dengan 6 botol sirap berisi padu 1.5 l setiap satu. Minuman itu akan dituang ke dalam sebilangan botol dengan isi padu yang sama, 300 ml.
Berapakah bilangan botol yang diperlukan?

Penyelesaian:
Isipadu air mineral = 2 3 ×36 l =24 l Isi padu sirap =6×1.5 l=9 l Jumlah isi padu=24+9 =33 l=33000 ml Bilangan botol yang diperlukan = 33000 300 =110


Soalan 8:
Sebuah belon berbentuk sfera mengembang dengan isipadunya bertambah daripada 36π cm3 kepada 288π cm3.
Cari penambahan jejari, dalam cm, belon tersebut.
Penyelesaian:
I 1 = 4 3 π j 1 3 4 3 π j 1 3 =36π j 1 3 =36π× 3 4π j 1 3 =27 j 1 =3 cm I 2 = 4 3 π j 2 3 4 3 π j 2 3 =288π j 2 3 =288π× 3 4π j 2 3 =216 j 2 =6 cm Penambahan= j 2 j 1    =63    =3 cm


Soalan 9:
Seorang budak lelaki diberi tiga keping kad daripada gurunya. Kad-kad itu adalah terdiri daripada sekeping kad berbentuk segi empat tepat dan dua keping kad berbentuk bulatan yang sama saiz dalam rajah di bawah. Lilitan setiap bulatan ialah 66 cm.


Dia dikehendaki mencantumkan kad-kad itu untuk membentuk sebuah silinder membulat tegak.
Hitung isi padu, dalam cm3, silinder membulat tegak itu.

Penyelesaian:
2πj=66 2× 22 7 ×j=66 j= 66×7 2×22  =10.5 cm Isi padu=π j 2 t = 22 7 × 10.5 2 ×20 =6930  cm 3


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan kubus P dan kubus Q dengan jumlah luas permukaan masing-masing ialah 726 cm2 dan 1014 cm2.

Cari beza isi padu antara kubus P dan kubus Q.

Penyelesaian:
Luas satu muka bagi kubus P= 726 6 =121  cm 2 x( panjang )×x( lebar )=121     x 2 =121  x=11 Luas satu muka bagi kubus Q= 1014 6 =169  cm 2 y( panjang )×y( lebar )=169     y 2 =169  y=13 Beza isi padu = 13 3 11 3 =21971331 =866  cm 3

Leave a Comment