3.1 Bulatan II


3.1 Bulatan II

(A) Ciri-ciri Bulatan Berkenaan Simetri, Perentas dan Lengkok
 (B) Mengenal Pasti Ciri-ciri Perentas
(1) Jejari yang berserenjang dengan suatu perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya.
 


(C) Ciri-ciri Sudut dalam Bulatan

(1)
(2)(3)(4)
(5)
 

Leave a Comment