1.2.1 Sudut dan Garis II, Praktis Berformat PT3


1.2.1 Sudut dan Garis II, Praktis Berformat PT3
Soalan 1:
Dalam Rajah di bawah, PQRS, ABQC dan KRL ialah garis lurus.
Cari nilai x.
Penyelesaian:

KRB+ABR= 180 o Hasil tambah sudut pedalaman KRB+ 105 o = 180 o   KRB= 180 o 105 o   KRB= 75 o BRQ= 40 o Sudut sepadan x o =SRL=KRQ Sedut bertentangan bucu x o = 75 o + 40 o    = 115 o  x=115


Soalan 2:
(a) Dalam Rajah di bawah, PQR dan SQT ialah garis lurus.
Cari nilai x.

(b) Dalam Rajah di bawah, PQRS ialah garis lurus. Cari nilai x.
Penyelesaian:
(a)
PQT=RQS x o + 90 o = 155 o   x o = 155 o 90 o = 65 o   x=65

(b)
QRT= 57 o x o +2 x o = 180 o 57 o 3 x o = 123 o    x o = 123 o 3     x o = 41 o x=41


Soalan 3:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah garis lurus. Cari nilai x.
Penyelesaian:

x o =QRT+TRS QRT= 40 o TRS= 180 o 135 o   = 45 o Maka,  x o = 40 o + 45 o x o = 85 o   x=85


Soalan 4:
Dalam Rajah di bawah, cari nilai x.
Penyelesaian:
40o + 80o + xo + xo = 180o
2xo = 180o – 120o
2xo = 60o
x= 30o
 x = 30


Soalan 5:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah sebuah segi tiga kaki sama dan QRS ialah garis lurus.
Cari nilai-nilai bagi x dan y.

Penyelesaian:
PRQ= 180 o 110 o = 70 o PRQ=PQR= 70 o     y o = 180 o 70 o 70 o   = 40 o y=40 x o = 110 o 40 o = 70 o   x=70
 
 

1 thought on “1.2.1 Sudut dan Garis II, Praktis Berformat PT3”

Leave a Comment