13.2.2 Statistik (I), Praktis Berformat PT3


13.2.2 Statistik (I), Praktis Berformat PT3

Soalan 4:
Jadual di bawah menunjukkan keuntungan hasil jualan kelapa di sebuah gerai dalam tempoh lima hari.
 
Hari
Hari pertama
Hari
ke-2
Hari
ke-3
Hari
ke-4
Hari
ke-5
Keuntungan (RM)
280
200
200
360
320
Pada rajah di ruang jawapan, lukiskan satu graf garis untuk mewakili semua maklumat dalam jadual itu. Gunakan skala 2 cm kepada RM80 pada paksi mencancang.

Jawapan
:


Penyelesaian
:

Soalan 5:
Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang membaca empat jenis buku.

Jenis buku
Fiksyen
Bahasa
Teknologi
Agama
Bilangan murid
18
16
8
14

Pada rajah di ruang jawapan, lukis satu carta palang untuk mewakili semua maklumat dalam jadual.

Jawapan
:
Penyelesaian:

Soalan 6:
Rajah di bawah ialah carta palang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah kedai bagi tempoh lima bulan.
(a) Bilangan kereta yang dijual bagi tempoh lima bulan itu ialah 150 unit. Bilangan kereta yang dijual dalam bulan Februari adalah sama dengan bilangan kereta yang dijual dalam bulan April.
Lengkapkan carta palang pada Rajah.
(b) Cari peratus jualan kereta dalam bulan Januari.

Penyelesaian:
(a)
(b)
Peratus jualan kereta = 45 150 ×100% =30%


Leave a Comment