8.2.1 Koordinat, Praktis Berformat PT3


8.2.1 Koordinat, Praktis Berformat PT3

Soalan 1
:
Dalam rajah di bawah, Q ialah titik tengah garis lurus PR.

Nilai m ialah

Penyelesaian
:
2+m 2 =5 2+m=10  m=8


Soalan 2:
Dalam rajah di bawah, titik P dan titik Q terletak pada suatu satah Cartesan.
 


 
Jika M ialah titik tengah PQ, maka koordinat M ialah

Penyelesaian:
P( 4,8 ), Q( 6,2 ) Koordinat M =( 4+6 2 , 8+( 2 ) 2 ) =( 1,3 )


Soalan 3:
Cari jarak antara (–4, 6) dan (20, –1).

Penyelesaian
:
Jarak PQ = ( 420 ) 2 + [ 6( 1 ) ] 2 = ( 24 ) 2 + 7 2 = 576+49 = 625 =25 unit


Soalan 4:
Rajah menunjukkan garis lurus PQ pada suatu Cartesan.
 
Hitung panjang, dalam unit, PQ.

Penyelesaian
:

PS = 15 – 3 = 12 unit
SQ = 8 – 3 = 5 unit
Dengan mengguna Teorem Pythagoras,
PQ= PS2 + SQ2
= 122+ 52
PQ = √169
  = 13 unit


Soalan 5:
Rajah menunjukkan sebuah segi tiga kaki sama STU.
 
Diberi bahawa ST = 5 unit, koordinat bagi titik S ialah

Penyelesaian
:
 
Bagi segi tiga kaki sama STU, M ialah titik tengah garis lurus TU.
koordinat-x titik M = 2+4 2 =1

Titik M = (1, 0)

MT = 4 – 1 = 3 unit 

Dengan mengguna Teorem Pythagoras,
SM= ST2MT2
= 52 – 32
= 25 – 9
= 16
SM = √16
= 4
Oleh itu, titik S = (1, 4).

Leave a Comment