5.2.3 Nisbah, Kadar dan Kadaran (I), Praktis Berformat PT3


Soalan 11:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah bakul berisi telur.

(a) Nyatakan nisbah bilangan telur ayam kepada bilangan telur itik.
(b) Sebilangan telur perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul supaya nisbah di (a) kekal. Cari jumlah bilangan minima telur yang perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul itu.

Penyelesaian
(a)
Nisbah bilangan telur ayam kepada bilangan telur itik
= 12 : 16
= 3 : 4

(b)
Jadikan bilangan telur perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul = n
Jumlah bilangan telur perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul
= 3n + 4n

Nilai minima n = 1
Maka, jumlah bilangan minima telur perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul
= 3(1) + 4(1)
= 3 + 4
= 7 (3 biji telur ayam dan 4 biji telur itik perlu ditambahkan ke dalam setiap bakul)



Soalan 12:
Rajah di bawah menunjukkan dua bakul, A dan B, yang diisi dengan gula-gula.
(a) Nyatakan nisbah bilangan gula-gula dalam bakul A kepada bilangan gula-gula dalam bakul B.
(b) Sekiranya 20 biji gula-gula ditambahkan ke dalam  bakul A, hitung bilangan gula-gula yang perlu ditambahkan ke dalam bakul B supaya nisbah di (a) tidak berubah.

Penyelesaian:
(a)
Nisbah bilangan gula-gula dalam bakul A kepada bilangan gula-gula dalam bakul B
= 10 : 12
= 5 : 6

(b)
Sekiranya 20 biji gula-gula ditambahkan ke dalam bakul A, bilangan gula-gula yang perlu ditambahkan ke dalam bakul B supaya nisbah 5 : 6 tidak berubah
= 20 ÷ 5 × 6
= 4 × 6
= 24




Soalan 13:
Karim membina dua buah Menara daripada blok mainan yang sama saiz seperti yang ditunjukkan pada Rajah di bawah.

(a) Nyatakan nisbah bilangan blok mainan Menara P kepada bilangan blok mainan di Menara Q.
(b) Sebilangan blok mainan yang perlu dikeluarkan daripada setiap Menara supaya nisbah di (a) kekal. Cari jumlah bilangan blok mainan yang perlu dikeluarkan dari setiap Menara itu.

Penyelesaian
(a)
Menara P : Menara Q
= 12 : 18
= 2 : 3

(b)
Jadikan bilangan blok mainan yang perlu dikeluarkan dari setiap Menara itu = n
Jumlah bilangan blok mainan yang perlu dikeluarkan
= 2n + 3n
2(1) + 3(1) = 2 + 3 = 5 → (2 blok mainan dari menara P, 3 blok mainan dari menara Q)
2(2) + 3(2) = 4 + 6 = 10 → (4 blok mainan dari menara P, 6 blok mainan dari menara Q)
2(3) + 3(3) = 6 + 9 = 15 → (6 blok mainan dari menara P, 9 blok mainan dari menara Q)
2(4) + 3(4) = 8 + 12 = 20 → (8 blok mainan dari menara P, 12 blok mainan dari menara Q)
2(5) + 3(5) = 10 + 15 = 25 → (10 blok mainan dari menara P, 15 blok mainan dari menara Q)

Leave a Comment