2.2.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3


Soalan 10:
(a) Carikan nilai bagi  0.09 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 5 7 × 49 ) 2

Penyelesaian:
(a) 0.09 = 9 100 = 3 10 =0.3 (b) ( 5 7 × 49 ) 2 = ( 5 7 × 7 ) 2                   = 5 2                   =25

Soalan 11:
(a) Carikan nilai bagi  1 27 3 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 7+ 8 3 ) 2

Penyelesaian:
(a)  1 27 3 = 1 3 × 1 3 × 1 3 3 = 1 3 (b) ( 7+ 8 3 ) 2 = [ 7+( 2 ) ] 2                  = 5 2                  =25

Soalan 12:
(a) Carikan nilai bagi  ( 1 4 ) 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  ( 4.2÷ 27 3 ) 2 .

Penyelesaian:
(a) ( 1 4 ) 3 = 1 4 × 1 4 × 1 4            = 1 64 (b) ( 4.2÷ 27 3 ) 2 = ( 4.2÷3 ) 2                     = 1.4 2                     =1.4×1.4                     =1.96

Soalan 13:
(a) Carikan nilai bagi  0.008 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  3 2 × 64 27 3 .

Penyelesaian:
(a)  0.008 3 = 8 1000 3            = 2 10            =0.2 (b)  3 2 × 64 27 3 = 9 3 × 4 3                 =12

Soalan 14:
a) Carikan nilai bagi  ( 3 4 ) 3 . (b) Hitungkan nilai bagi  2 10 27 3 ÷( 2 2 3 2 ).

Penyelesaian:
(a)  ( 3 4 ) 3 = 3 4 × 3 4 × 3 4            = 27 64 (b)  2 10 27 3 ÷( 2 2 3 2 )= 64 27 3 ÷( 49 )                            = 4 3 ÷5                            = 4 3 × 1 5                            = 4 15

Leave a Comment