1.1 Nombor Berarah


1.1 Nombor Berarah

1.1.1 Pendaraban dan Pembahagian Integer

1. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer adalah positif apabila kedua-dua integer itu mempunyai tanda yang sama.  

   ( + )×( + )=+        ( )×( )=+       ( + )÷( + )=+    ( )÷( )=+


2.
Hasil darab atau hasil bahagi dua integer adalah negatif apabila kedua-dua integer itu mempunyai tanda yang berlainan.  


   ( + )×( )=        ( )×( + )=         ( + )÷( )=    ( )÷( + )=

Contoh:
  (a) –25 ÷ 5 = –5
  (b)   8 × (–5) = –40
 

3.
Hasil darab 3 integer.

  ( + )×( + )×( + )=( + )   ( + )×( + )×( )=( )   ( + )×( )×( )=( + )  


4.
Hasil bahagi 3 integer.

  ( + )÷( + )÷( + )=( + )   ( + )÷( + )÷( )=( )   ( + )÷( )÷( )=( + )  


5.
Hasil darab suatu integer dengan sifar sentiasa sifar.
Contoh:
–5 × 0 = 0


6. 
Apabila sifar dibahagi dengan suatu integer yang bukan sifar, hasil bahaginya ialah sifar. Suatu integer dibahagikan dengan sifar adalah tidak tertakrif.
Contoh:
  (a) 0 ÷ 9 = 0
  (b)   –6 ÷ 0 tidak tertakrif


1.1.2 Operasi Bergabung ke Atas Integer
 
1. BODMAS(Brackets of Division, Multiplication, Addition and Subtraction) 

  •   Operasi dalam tanda kurung perlu dibuat dahulu.
  •   Diikuti dengan × atau ÷ dari kiri ke kanan.
  •   Diikuti dengan + atau dari kiri ke kanan.

Contoh 1:
(a) –52 ÷ 13 – 15 × 4
(b)   63 ÷ (16 – 7) × (–2)
(c) –30 + 9 × 7 – 16

Penyelesaian:
(a)
–52 ÷ 13 – 15 × 4
= (–52 ÷ 13) – (15 × 4) ← (hitung dari kiri ke kanan; ÷ dan × dimulakan dahulu)
= –4 – 60
= –64

(b)
63 ÷ (16 – 7) × (–2)
= 63 ÷ 9 × (–2) ← (kurungan dimulakan dahulu, kemudian hitung dari kiri ke kanan)
= 7 × (–2)
= –14

(c)
–30 + 9 × 7 – 16
= –30 + (9 × 7) – 16 ← (darabkan dahulu)
= –30 + 63 – 16
= 17


1.1.3 Pecahan Positif dan Negatif
1. Pecahan positif ialah pecahan dengan atau tanpa tanda positif (+) dan mempunyai nilai lebih daripada 0.
2. Pecahan negatif ialah pecahan dengan tanda negatif (–) dan mempunyai nilai kurang daripada 0.1.1.4 Nombor Perpuluhan Positif dan Negatif
1. Nombor perpuluhan terdiri daripada nombor perpuluhan positif dan nombor perpuluhan negatif.
2. Nombor perpuluhan boleh ditandakan pada suatu garis nombor. Nombor perpuluhan positif terletak di sebelah kanan sifar manakala nombor perpuluhan negatif terletak di sebelah kiri sifar.
1.1.5 Nombor Berarah
1. Integer, pecahan dan perpuluhan adalahnombor berarah.
2. Peraturan melakukan gabungan operasi +, –, ×, ÷ dan tanda kurung ke atas nombor berarah adalah sama dengan peraturan operasi gabungan ke atas integer.

Contoh 2:
(a)  1 2 +( 0.37 )( 5 )
(b)   [(–28) – (–4)] ÷ (–5.147 – 0.853)

Penyelesaian:
(a)
1 2 +( 0.37 )( 5 ) =0.50.37+5 =0.87+5 =4.13

(b)
[(–28) – (–4)] ÷ (–5.147 – 0.853)
= [–28 + 4] ÷ (–6)
= (–24) ÷ (–6)
= 4

2 thoughts on “1.1 Nombor Berarah”

Leave a Comment