11.2.1 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3


Soalan 1:
Dalam rajah di bawah, ABCD ialah sebuah trapezium dan ABEF ialah sebuah segi empat selari.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna.

Penyelesaian:

Luas trapezium ABCD = 1 2 ×( 8+14 )×10 =110  cm 2 Luas segi empat selari ABEF =8×6 =48  cm 2 Luas kawasan berwarna =11048 =62  cm 2


Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD.


Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna.

Penyelesaian:
Luas kawasan berwarna =Luas segi empat tepatLuas trapezium =( 12×8 ) 1 2 ×( 4+6 )×4 =9620 =76  cm 2


Soalan 3:
Dalam rajah di bawah, AEC ialah sebuah segi tiga bersudut tegak dengan luas 54 cm2 dan BCDF ialah sebuah segi empat tepat.
Hitung
(a) perimeter, dalam cm, kawasan berwarna.
(b) luas, dalam cm2, kawasan berwarna.

Penyelesaian:
(a) Diberi luas  ACE 1 2 ×AC×9=54            AC=54× 2 9            AC=12 cm Menggunakan theorem Pythagoras: AE= 9 2 + 12 2       =15 cm Perimeter kawasan berwarna =6+4.5+6+4.5+15 =36 cm

(b) Luas kawasan berwarna =Luas  ACELuas segi empat tepat BCDF =54( 6×4.5 ) =5427 =27  cm 2


Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah trapezium ABCDE. ABGF ialah sebuah segi empat sama dengan luas 36 cm2.


Hitung
(a) perimeter, dalam cm, kawasan berwarna.
(b) luas, dalam cm2, kawasan berwarna.

Penyelesaian:

(a) Menggunakan theorem Pythagoras: Dalam  CDH, CD= 8 2 + 6 2      =10 cm AB=BG=GF=FA= 36 =6 cm Perimeter kawasan berwarna =6+10+18+2+6+6 =48 cm

(b) Luas kawasan berwarna =Luas trapezium ABCDELuas segi empat sama ABGF =[ 1 2 ( 12+18 )×8 ]36 =[ 1 2 ×30×8 ]36 =12036 =84  cm 2

Leave a Comment