6.1 Integer


6.1 Integer

6.1.1 Pendaraban dan Pembahagian Integer

1. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer adalah positif apabila kedua-dua integer itu mempunyai tanda yang sama.  

   ( + )×( + )=+    ( )×( )=+       ( + )÷( + )=+    ( )÷( )=+


2.
Hasil darab atau hasil bahagi dua integer adalah negatif apabila kedua-dua integer itu mempunyai tanda yang berlainan.  


   ( + )×( )=    ( )×( + )=      ( + )÷( )=    ( )÷( + )=

Contoh:
  (a) –25 ÷ 5 = –5
  (b)   8 × (–5) = –40
 

Leave a Comment