8.2.4 Lokus dalam Dua Dimensi, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah bulatan berpusat O yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. POQ ialah diameter bulatan itu.
W, X dan Y adalah tiga titik yang bergerak di dalam bulatan itu.

(a) W ialah titik yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 4 unit dari titik O. Huraikan selengkapnya lokus bagi W.

(b) Pada rajah, lukis,
(i) lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis PQ,
(ii) lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sama dari titik P dan titik Q.

(c) Seterusnya, tandakan dengan simbol ⊗ kedudukan bagi persilangan lokus W dan lokus Y.

Jawapan:
(b)(i),(ii) dan (c)Penyelesaian:
(a) Lokus W ialah sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 4 unit.

(b)(i),(ii) dan (c)

Soalan 8:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan dua buah segi empat sama ABCD dan CDEF dengan setiap sisi 4 cm. K ialah satu titik pada garis CD. W, X dan Y adalah tiga titik yang bergerak di dalam rajah itu.

(a) Titik W yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus AB dan EF. Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan lokus bagi W.

(b) Pada rajah, lukis
(i) lokus X dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 cm dari garis lurus ACE,
(ii) lokus bagi Y dengan keadaan  KY = KC.

(c) Seterusnya, tandakan dengan  simbol ⊗ persilangan bagi lokus X dan lokus Y.

Jawapan:
(b)(i), (ii) dan (c)


Penyelesaian:
(a) Lokus bagi W ialah garis CD.

(b)(i),(ii) dan (c)
2 thoughts on “8.2.4 Lokus dalam Dua Dimensi, Praktis Berformat PT3”

Leave a Comment