4.2.2 Lukisan Berskala, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah poligon.Pada ruang jawapan, lukis semula poligon dengan menggunakan skala 1 : 500. Grid itu terdiri daripada segi empat sama bersisi 1 cm.


Jawapan:

Panjang sebenar Lukisan
45 m = 4500 cm 4500 ÷ 500 = 9 cm
20 m = 2000 cm 2000 ÷ 500 = 4 cm
35 m = 3500 cm 3500 ÷ 500 = 7 cm
10 m = 1000 cm 1000 ÷ 500 = 2 cm

Soalan 5:
Rajah menunjukkan sebuah poligon.


(a) Jika poligon itu dilukis semula menggunakan skala 1 : 300, hitung panjang dalam cm, lukisan itu untuk sisi 24 m.

(b) Pada grid ruang jawapan, lukis semula poligon dengan menggunakan skala 1 : 300. Grid itu terdiri daripada segi empat sama bersisi 1 cm.Jawapan:
(a)
Panjang sisi lukisan = 2400 cm 300 =8 cm

(b)Leave a Comment