1.1 Indeks


1.1 Indeks

1.1.1 Indeks
1.   Suatu nombor an bermakna nombor itu mempunyai n faktor yang sama bagi nombor a, untuk didarabkan sekali.
2.   an dibaca ‘a kuasa n’ di mana a ialah asas dan n ialah indeks.
Contoh:


3.  
Jika a ialah suatu nombor bulat dan n ialah suatu integer positif, maka


4.   Nilai suatu nombor yang ditulis dalam bentuk indeks boleh ditentukan dengan cara pendaraban berulang.

Contoh:
6= 6 × 6 × 6 × 6
= 1296


5. Suatu nombor boleh ditulis dalam tatatanda indeks dengan cara pembahagian berulang dengan nombor asas sehingga hasil bahagi menjadi 1.

Contoh:
243 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3
= 351.1.2 Pendaraban Nombor Kuasa
Pendaraban nombor dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama boleh dipermudahkan dengan cara penambahan indeks.
 
am  × an = am + n
 
Contoh:
33 × 38 = 33+8
= 311


1.1.3 Pembahagian Melibatkan Tatatanda Indeks
1. Pembahagian dua nombor dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama boleh dipermudahkan dengan cara penolakan indeks:
 
am  ÷ an = am - n
 
Contoh:
412 ÷ 412 = 412-12
= 40
= 1

2. a0 = 1


1.1.4 Kuasakan Nombor dan Sebutan Algebra Dalam Tatatanda Indeks kepada Suatu Kuasa
Suatu nombor kuasa yang dikuasakan boleh dipermudahkan dengan pendaraban indeks.
 
(am ) n  = (an ) m  = amn
 
Contoh:
(43)7 = 43×7
= 421


1.1.5 Indeks Negatif

a n = 1 a n

Contoh:
5 2 = 1 5 2 = 1 251.1.6 Indeks Pecahan

a m n = a m n  atau  ( a n ) m

Contoh:
64 2 3 = 64 2 3  atau  ( 64 3 ) 2   =16


11 thoughts on “1.1 Indeks”

Leave a Comment