10.1.2 Kecerunan Garis Lurus dalam Sistem Koordinat Cartesan (Contoh Soalan)Soalan 1:
Suatu garis lurus adalah melalui titik (–3, –7) dan (4, 14). Apakah kecerunan garis lurus
tersebut?

Penyelesaian:
Katakan (x1, y1) = (-3, –7) dan (x2, y2) = (4, 14).
kecerunan garis lurus
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 14 ( 7 ) 4 ( 3 ) = 21 7 = 3


Soalan 2:


Kecerunan garis lurus PQ dalam rajah di atas ialah


Penyelesaian:
Katakan (x1, y1) = (12, 0) dan (x2, y2) = (0, 7).
Kecerunan garis lurus PQ
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 7 0 0 12 = 7 12


Soalan 3:
Suatu garis lurus dengan kecerunan –3 melalui titik (–4, 6) dan (–1, p). Cari nilai p.

Penyelesaian:
y 2 y 1 x 2 x 1 = 3 p 6 1 ( 4 ) = 3 p 6 3 = 3 p 6 = 9 p = 3


Leave a Comment