9.3.3 Laju dan Pecutan, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Rajah menunjukkan jarak di antara K dan L.

Sebuah kereta bergerak dari K ke L dengan laju purata 80 kmj-1. Selepas berehat selama 1 jam 30 minit di L, kereta itu kemudian kembali ke K. Laju purata kereta itu dari L ke K bertambah 20%. Jika kereta itu tiba di K pada 5 p.m., bilakah kereta itu memulakan perjalanannya dari K.

Penyelesaian:
Masa diambil dari K ke L = 160 80 =2 jam Laju purata dari L ke K =80×1.2 =96  kmj 1 Masa diambil dari L ke K = 160 96 =1 2 3  jam Jumlah masa yang diambil bagi seluruh perjalanan =2+1 1 2 +1 2 3 =5 1 6  jam =5 jam 10 minitKereta itu memulakan perjalanannya dari K pada 11:50 a.m.Soalan 8:
Karen memandu selama 2 jam 15 minit dari Bandar P ke Bandar Q dengan laju purata 80 km/j. Kemudian, dia memandu sejauh 90 km dari Bandar Q ke Bandar R dalam masa 45 minit.
Hitung laju purata, dalam km/j, bagi perjalanannya dari P ke R.

Penyelesaian:
Dari Bandar P ke Bandar Q: Laju purata=80 km/j Masa yang diambil = 2 jam 15 minit    = 2 1 4  jam Jarak yang dilalui=laju purata×masa yang diambil Jarak yang dilalui =80×2 1 4  =80× 9 4  =180 km Dari Bandar Q ke Bandar R: Jarak yang dilalui=90 km Masa yang diambil = 45 minit    =  3 4  jam Laju purata dari Bandar P ke Bandar R = 180+90 2 1 4 + 3 4 Jumlah jarak yang dilalui Jumlah masa yang diambil = 270 3 =90 km/j

Leave a Comment