4.2.2 Poligon, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Dalam Rajah di bawah, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata QUV ialah garis lurus.


Cari nilai x.

Penyelesaian:
Setiap sudut pedalaman = ( 62 )× 180 o 6 = 120 o PUQ= 180 o 120 o 2 = 30 o  (PUQ ialah sebuah segi tiga kaki sama) x o = 180 o 30 o = 150 o x=150Soalan 5:
Dalam Rajah di bawah, PQRSTU ialah sebuah heksagon. UPE, PQF, QRG, RSH dan UTJ ialah garis lurus.


Cari nilai x.

Penyelesaian:
Hasil tambah sudut peluaran poligon= 360 o 25 o +3 x o +2 x o + 40 o + 75 o + 55 o = 360 o 5 x o + 195 o = 360 o   5 x o = 360 o 195 o    = 165 o x o = 165 o ÷5    = 33 o  x=33Soalan 6:
Dalam Rajah di bawah, A, B, C, D dan E ialah beberapa bucu bagi sebuah poligon sekata 9 sisi.

Cari nilai x.


Penyelesaian:
Sudut peluaran = 360 o 9 = 40 o Sudut pedalaman= 180 o 40 o = 140 o Hasil tambah sudut pedalaman pentagon ABCDE =( 52 )× 180 o = 540 o x o + 140 o + 140 o + 140 o + x o = 540 o 2 x o = 540 o 420 o  = 120 o    x o = 60 o    x=60


2 thoughts on “4.2.2 Poligon, Praktis Berformat PT3”

Leave a Comment