13.2.2 Graf Fungsi, Praktis Berformat PT3


13.2.2 Graf Fungsi, Praktis Berformat PT3

Soalan 4:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah, x dan y, bagi suatu fungsi.

x
–3
–2
–1
0
1
2
3
y
–19
–3
1
–1
–3
1
17
Paksi-x dan paksi-y telah disediakan pada kertas graf di ruang jawapan.
(a) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit, lengkap dan labelkan paksi-y itu.
(b) Berdasarkan Jadual di atas, plot titik-titik itu pada kertas graf itu.
(c) Seterusnya, lukis graf fungsi itu.

Jawapan:
Penyelesaian:


Soalan 5:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah, x dan y, bagi suatu fungsi.

x
–4
–3
–2
–1
0
1
2
y
31
17
7
1
–1
1
7
Paksi-x dan paksi-y telah disediakan pada kertas graf di ruang jawapan.
(a) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit, lengkap dan labelkan paksi-y itu.
(b)   Berdasarkan Jadual di atas, plot titik-titik itu pada kertas graf itu.
(c) Seterusnya, lukis graf fungsi itu.


Jawapan:
Penyelesaian:


Soalan 6:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan, bagi persamaan L = x2 + 5x dengan menulis nilai L apabila x = 2.
(b) Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf L = x2 + 5x untuk 0 ≤ x ≤ 4.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)
Apabila x = 2
L = 22 + 5(2)
= 4 + 10
= 14  

(b)Leave a Comment