1.1 Sudut dan Garis II


1.1 Sudut dan Garis II
 
Mengenal pasti garis selari, garis rentas lintang, sudut sepadan, secut berselang-seli dan sudut pedalaman
(A) Garis Selari
Dua garis ialah selari jika
– kedua-duanya tidak bersilang pada mana-mana titik.
– mempunyai jarak yang sama di sepanjang kedua-dua garis.
(B) Garis Rentas Lintang
Garis rentas lintang ialah suatu garis lurus yang bersilang dua atau lebih garis lurus.

(C) Sudut berselang-seli


(D) Sudut sepadan
(E) Sudut pedalaman
TIP Pintar PT3

Sudut berselang-seli dikenal pasti dengan melukis bentuk “Z”.
Sudut sepadan dikenal pasti dengan melukis bentuk “F”.

Sudut pedalaman dikenal pasti dengan melukis bentuk “C”.

Contoh 1:
Dalam rajah di bawah, PQ adalah selari dengan RS. Tentukan nilai bagi y.Penyelesaian:Bina suatu garis yang selari dengan PQ dan melalui W.
= 40o dan b = 50o← (Sudut Berselang-seli)
= a + b
  = 40o+ 50o
   = 90o


Contoh 2:
Dalam rajah di bawah, PSQ dan STU ialah garis lurus. Cari nilai x.


Penyelesaian:
WSQ= 180 o 150 o    = 30 o Sudut penggenap XTU=WSQ+x Sudut sepadan    75 o = 30 o +x    x= 75 o 30 o   x= 45 o  x=45  

Leave a Comment