2.2.1 Poligon (II), Praktis Berformat PT3


2.2.1 Poligon (II), Praktis Berformat PT3

Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pentagon PQRST.
TPU dan RSV ialah garis lurus.
Cari nilai x.

Penyelesaian:
Hasil tambah sudut pedalaman sebuah pentagon =( 52 )× 180 o =3× 180 o = 540 o TSR= 180 o 70 o           = 110 o TPQ= 180 o 85 o           = 95 o x o = 540 o ( 110 o + 105 o + 115 o + 95 o )     = 540 o 425 o     = 115 o    x=115


Soalan 2:
Dalam Rajah di bawah, PQRSTU ialah sebuah heksagon. APQ dan BTS ialah garis lurus.
Cari nilai bagi x + y.

Penyelesaian:

QPU= 180 o 160 o = 20 o Refleks PUT= 360 o 80 o = 280 o UTS= 180 o 120 o = 60 o TSR= 180 o 35 o = 145 o Hasil tambah sudut pedalaman sebuah heksagon =( 62 )× 180 o = 720 o x o + y o + 145 o + 60 o + 280 o + 20 o = 720 o x o + y o = 720 o 505 o    = 215 o x+y=215


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU. PUV ialah garis lurus.

Cari nilai bagi x + y.

Penyelesaian:
Saiz setiap sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata = ( 62 )× 180 o 6 = 120 o x o = 180 o 120 o 2 = 30 o y o = 180 o 120 o = 60 o x o + y o = 30 o + 60 o    = 90 o x+y=90


Soalan 4:
Dalam Rajah di bawah, KLMNP ialah sebuah pentagon sekata. LKS dan MNQ ialah garis lurus.
Cari nilai bagi x + y. 

Penyelesaian:
Saiz setiap sudut pedalaman bagi sebuah pentagon sekata = ( 52 )× 180 o 5 = 108 o PKS=PNQ= 180 o 108 o = 72 o Sudut Refleks KPN= 360 o 108 o = 252 o

Hasil tambah sudut pedalaman sebuah heksagon =( 62 )× 180 o = 720 o x o + y o + 72 o + 252 o + 72 o + 100 o = 720 o x o + y o = 720 o 496 o    = 224 o x+y=224


Soalan 5:
Dalam Rajah di bawah, PQR ialah sebuah segi tiga kaki sama dan PRU ialah garis lurus.

Cari nilai bagi x + y.

Penyelesaian:
x o = 180 o 20 o 20 o = 140 o PRS= 180 o 110 o = 70 o y o + 85 o + 75 o + 70 o = 360 o y o + 230 o = 360 o     y o = 130 o x o + y o = 140 o + 130 o    = 270 o x+y=270
 

Leave a Comment