7.2.2 Pembinaan Geometri, Praktis Berformat PT3


7.2.2 Pembinaan Geometri, Praktis Berformat PT3

Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan suatu segi empat selari PQRS. Titik T terletak pada PQ dengan keadaan ST adalah berserenjang dengan PQ.


 
Menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina sebuah rajah, bermula dengan garis PQ dan PS, yang disediakan di ruang jawapan.

Jawapan
:
 


Penyelesaian
:


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga ABC.


 
(a) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina rajah segi tiga ABC bermula dengan garis lurus BC yang disediakan di ruang jawapan.
(b) Seterusnya, ukur panjang, dalam cm, BA.

Jawapan
:
(a)Penyelesaian
:
(a)

 
(b)
BA = 4.5 cm

Leave a Comment